kvalifikované překlady a tlumočení se zaměřením na technické obory a právo

KDO

Překladatelé, korektoři a odborníci z různých oborů, jejichž spolupráce je zárukou trvale vynikající kvality a spolehlivého provedení Vašich textů. Během mnohaleté činnosti kanceláře ISI-interpreting byly vybudovány dlouhodobé a spolehlivé vazby mezi jmenovanými odborníky. Jsme neustále on-line připraveni vyjít vstříc Vašim potřebám.

Pokud jste dosud využívali služeb některé překladatelské agentury, nicméně byste rádi vyzkoušeli kvalitu jiných překladatelů, jsme Vám rádi k dispozici. Je možné, že se potom staneme i Vaším spolehlivým partnerem ve věci jazykových služeb.

Klademe velký důraz na odbornou úroveň interpretace zpracovávaných textů a kvalitu živě interpretovaného slova. Zaměřeni jsme na texty z oblasti techniky, ekonomiky a práva. Máme bohaté zkušenosti s překlady smluv a právních dokumentů, projektové dokumentace ke stavbám, technické dokumentace ke strojním zařízením, programům z oblasti automatizace, a dalších dokumentů. Ve své činnosti se opíráme o dlouholeté zkušenosti a týmovou práci.
Naší silnou stránkou je tlumočení při technických školeních, stavebních poradách, obchodních jednáních, právních aktech a dalších úkonech.

 

OD ROKU 1991

Překladatelská kancelář ISI-interpreting působí na trhu nepřetržitě od roku 1991. Za období své existence měla možnost spolupracovat s mnoha profesemi v rámci řady oborů a prošla odborným vývojem Postupem času se vyprofilovala ve spolehlivého a odborného partnera ve věci překladů z oblasti techniky, ekonomiky a práva, a to především v jazyce německém a anglickém. V průběhu zajišťování komplexních služeb kanceláře se její činnost rozšířila i na překladatelské a tlumočnické služby v dalších jazycích.

Tlumoceni Proslov Dabing

Kontakt


ISI Interpreting
Ing. Irena Šefčíková

Tel./Fax : +420 386 358 027
Mobil: +420 724 184 133

E-mail: sefcikova@isi-interpreting.com

  více v sekci kontakty